Kundeservice

Kurv  

Ingen varer

0,00 DKK Forsendelse
0,00 DKK I alt

Kurv Til betaling

Nyhedsbrev

Levering

Vi sender med danske fragtmand i Danmark og til brofaste øer.

Leveringstidspunkt og transport
Leverancen omfatter kun de i ordrebekræftelsen nævnte ydelser.

Med mindre andet er aftalt med tagpapdirect.dk, vil ordren blive leveret i den valgte uge. Når varerne afsendes trækkes beløbet fra din konto.  

Ved bestilling af to eller flere produkter kan leveringen blive opdelt i to eller flere leveringer. Opdelt levering vil ikke medføre yderligere omkostninger for dig.

Det påhviler køber at anvise et tørt opbevaringssted og køber skal tilsikre, at der ikke sker skader på de leverede materialer.

Varerne tåler ikke påvirkning fra beton, mørtel, kalkstænk eller syre, hvorfor det tilrådes at have afsluttet evt. murer entrepriser inden montage.

Ved synlige skader, fejlleverancer eller reklamation opfordres kunden til at påtale dette overfor vognmanden, således at det kan påføres fragtbrevet. Det er derfor altid en god idé at tjekke varen ved levering.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos tagpapdirect.dk’s leverandører. 

Fragtomkostningerne tager udgangspunkt i, at vognmanden læsser dine varer af første gang han besøger leveringsadressen. Ønskes varerne afleveret uden kvittering, er det vigtigt, at du beder herom i kommentarfeltet her i bestillingsforløbet. Hvis dette ikke fremgår af bestillingen, og der ikke er nogen hjemme, tager vognmanden varerne med igen, og du får som slutkøber ekstra omkostninger for næste levering. 

Al risiko overgår fra vognmanden til dig som kunde ved leveringen. Køber skal ved levering kontrollere produkterne for fragtskader. Det vil sige kontrollere om emballagen er brudt, eller om der er andre synlige tegn på skader, og om det bestilte antal enheder svarer til det leverede inden der kvitteres for modtagelse. Selve emballagen og/eller pallen skal ikke brydes og/eller åbnes for kontrol af fragtskader.

Varen er leveret, når den er aflæsset fra vognkanten på leveringsadressen eller aflæsset umiddelbart uden for leveringsadressen. Køber bærer risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte er læsset af tættest muligt på leveringsadressen. Ventetid, unødig forlængelse af aflæsningstid eller forgæves leveringsforsøg, som skyldes købers forhold, debiteres køber i henhold til fragtmandens gældende takster.

AFBESTILLINGER

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling!" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 16.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.